Αυτοματισμός - Κίνηση  
  Έλεγχος - Ασφάλεια  
  Εγκατάσταση – Διασύνδεση  
  Φωτοβολταϊκά  
  Συστήματα Θέρμανσης  
  Ηλεκτρονικά τυπωμένου  
  Προϊόντα σε τιμή γνωριμίας  

 

 
 


 

 

Αρχεία

 

  Επιστροφή  
  Πολιτική Ποιότητας
Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

 
 

Η συνολική λειτουργία της εταιρίας ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΕΤΒΕ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Το Σ.Δ.Π. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχος της Εταιρίας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη / καταναλωτή (δυνητικού και υπάρχοντος), ο οποίος εξυπηρετείται ή/και πρόκειται να εξυπηρετηθεί από την Εταιρία. 

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:
• Ο σχεδιασμός και κατασκευή πινάκων και διακοπτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
• Ο χειρισμός των διακινούμενων ειδών κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα αυτών από την εισαγωγή τους στις αποθήκες της εταιρίας ως την παράδοση τους στον πελάτη.
• Η ικανοποίηση των συμφωνηθέντων με τους πελάτες απαιτήσεων, αναφορικά με την παράδοση (συνθήκες, χρόνος), το είδος, την ποσότητα, την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων.
• Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Σ.Δ.Π.
Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Π., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:
• Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από: τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κτλ.
• Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
• Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
• Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
• Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
• Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
• Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε  να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Ως εκπρόσωπος της Διοίκησης σε θέματα ποιότητας ορίζεται η κα Μαρία Πέτρου, η οποία ως βασικό καθήκον έχει, την εποπτεία της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας παράλληλα με το τμήμα Προμηθειών.

Ο Εκπρόσωπος της Διοίκησης

 
       
     1-1 από 1 Εγγραφές
       

 
13
Dec
17
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Η εταιρεία μας θα παραμείνει κλειστή την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

 

 
08
Nov
17
Διαγωνισμός Infoliner

Αναδείχθηκαν οι τυχεροί νικητές