Αυτοματισμός - Κίνηση  
  Έλεγχος - Ασφάλεια  
  Εγκατάσταση – Διασύνδεση  
  Φωτοβολταϊκά  
  Συστήματα Θέρμανσης  
  Ηλεκτρονικά τυπωμένου  
  Προϊόντα σε τιμή γνωριμίας  

 

 
 


 

    Επιστροφή

 
19
Jan
17
Πιστοποίηση EN ISO 9001:2015
Σύστημα διαχείρησης ποιότητας

 
   

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση της εταιρίας μας από τον φορέα TUV Hellas για την πιστοποίησή της κατά το πρότυπο ΕΝ ΙSΟ 9001:2015.

Τα πεδία εφαρμογής του νέου προτύπου είναι τα ακόλουθα:

  • εμπορία και τεχνική υποστήριξη υλικών βιομηχανικού αυτοματισμού
  • σχεδιασμός και προγραμματισμός ειδικών εφαρμογών αυτοματισμού
  • κατασκευή και θέση σε λειτουργία εφαρμογών τηλεελέγχου/ τηλεχειρισμού και αυτοματοποίησης δικτύων και εγκαταστάσεων
  • εμπορία, θέση σε λειτουργία και συντήρηση καυστήρων